eesti keel   russian   english

Garantii

Anname kõikidele enda poolt valmistatud toodetele garantii. PVC aknale antav garantiiaeg on 3 aastat. Garantiiajal tootele tehtud parandused ei pikenda tootele esialgselt antud garantiiaega.

Garantii ja garantiitingimused:

 • Akna garantii on müüja lubadus asendada või parandada müüdud aknaid ja uksi tasuta või tasu eest vastavalt garantiitingimustele või tagada toote vastavus garantiitingimustele muul viisil.
 • Garantiiaeg algab kohe, kui aknatootja teatab tellijale tööde lõpetamisest.
 • Garantiiremondi teostamine ei pikenda garantiiaega.
 • Tellijal on täielik õigus tutvuda garantiitingimustega OÜ Joveld kontoris või internetis aadressil aadressil www.joveld.ee
 • OÜ Joveld valmistatud akende ja uste garantiiaeg on 3 aastat ja paigaldustöödel 2 aastat.

Akende ja uste garantii laieneb:

 • materjalide keemilisele vastupidavusele
 • materjalide värvipüsivusele
 • aknatihendite ilmastikukindlusele
 • sulustussüsteemide (käepide, hinged, lukud) tõrgeteta tööle
 • akende ja uste veepidavusele
 • aknaprofiili nurgaliidete mittepurunemisele
 • klaaspakettide sisemuse niiskus- ja tolmukindlusele

Akende ja uste garantii ei kehti:

 • akende ja uste kasutamisjuhendites esitatud nõuete eiramise korral
 • vääramatust jõust (torm, tulekahju, sõjategevus jne) tingitud kahjustuste korral
 • vandalismi või muu füüsilise mõju avaldamise korral
 • akna ja klaaspaketi defektidele, mis ei ole visuaalselt märgatavad kaugemalt kui 2 meetri kauguselt tavalise valgustuse tingimustes
 • aknas kasutatavate materjalide pinna defektide (näit. kriimustused, muljumised) korral, mis on tekkinud peale toote vastuvõtmist Tellija poolt
 • kui Tellija või mõni teine selleks mitte volitatud isik on tooteid garantiiajal remontinud või parandanud, iseseisvalt täiendanud või modifitseerinud.
 • klaasi peale kleebitavatele dekoratiivliistudele,
 • dekoratiivliistudele, mis on paigaldatud erikujulistesse klaaspakettidesse,

 

Oluline teada!
Garantii alla ei kuulu akende reguleerimine, kui aknaid pole paigaldanud OÜ Joveld. Garantiitööna teostame akende reguleerimist kord 6 kuu jooksul peale akende paigaldamist. Täiendavalt on meilt võimalik tellida akende reguleerimist, tasudes selle eest vastavalt kehtivale hinnakirjale. Garantii alla ei kuulu kondensaadi teke akende siseküljel (sest see on tingitud ruumide mikrokliima rikkumisest).

Joveld OÜ
 Aasuvälja, Väätsa, Türi vald 72 801 Järvamaa
 tel.faks : 38 92 382
 e-post: joveld@joveld.ee