eesti keel   russian   english

Kasutus- ja hooldusjuhend

Plast- ja alumiiniumaknad on peaaegu hooldusvabad, nad vajavad üsna harva puhastamist ja liikuvate osade õlitamist. Tähtis on akende õige ja ohutu kasutamine.

Reeglid akna kasutamisel

• Aknaraamile ei tohi riputada lisaraskuseid
• Aknaraami mitte tõugata või suruda vastu aknapõske.
• Mitte asetada esemeid raami ja lengi vahele.
• Tuuletõmbuse korral mitte jätta akent lahti pöördasendisse.
• Aknaid ei tohi kasutatud selleks mitteettenähtud eesmärkidel.

Joveld OÜ toodetud aknad on kvaliteetaknad, mis on valmistatud oma ala asjatundjate poolt. Suluste järel-reguleerimine pole seetõttu üldjuhul vajalik. Hoone ehituskonstruktsioonide aeglane deformeerumine ja akna pikaajaline kasutamine võib põhjustada akna halva funktsioneerimise. Sellisel juhul võib olla suluste järelreguleerimine vajalik. Probleemide tekkel palun pöörduge meie poole.

Vastavalt energia kokkuhoiu põhimõttele peavad uued aknad olema hermeetilised. Seetõttu tuleb tihedamini ruume tuulutada; sellega saate reguleerida ka õhuniiskust ning väldite hallitusseente teket. Ruume tuleb tuulutada 3-4 korda päevas vastavalt nende kasutusotstarbest ja -astmest. Kõige parem tuulutusviis on tuulutamine tõmbetuulega 4-5 minutit.

Kaasaegsed aknad on hermeetilised ning võivad "higistada", kui ruumi õhu temperatuur ja niiskus erinevad märgatavalt välisõhu omadest.
Soovitame mitte takistada ribakardinate ja žalusiidega sooja õhu voolu radiaatorite juurest akende suunas.

 

Akende hooldus

Aknad vajavad regulaarset hooldust vähemalt üks kord aastas. Hoolduse sisse kuulub akende puhastamine, sulustussüsteemi ja hingede puhastamine ning õlitamine. Vajaduse korral aknaraami- ja suluste reguleerimine.

Esmane puhastus

Aknad tuleb kindlasti puhastada koheselt pärast paigaldust. Kui see tegemata jätta, võib tihenditel ja sulusedetailidel tekkida kahjustusi. Kogu mustus eemaldada niiske käsna ja veega. Kuivad mördiosad ning freeslaastud eemaldada tolmuimejaga. Kivistunud mördiosad eemaldada ettevaatlikult pehme puidust või plastist labidaga.

Oluline teada!
Aken peab olema pärast montaaži 24 tundi suletud asendis. Aknapalede viimistluse ajal peab aken olema suletud, et viimistlusmaterjali jäägid ei satuks liikuvatele osadele.

Korraline puhastus

PVC aknad on tuntud nende hooldamiskerguse poolest. Aknahooldusel tuleb aknaraami ja tihendeid puhastada igal aknapesul.

Profiil
Aknapesul kasutage pehmet, mitte abrasiivset puhastusvahendit (akna plastdetaile ei tohi puhastada näiteks pesupulbriga). Ärge kasutage lahusteid, mis võivad kahjustada profiili või tihendeid. Profiili puhastamiseks võib kasutada klaasipesuvahendeid või sooja seebivett. Kõige sobilikum on PVC profiili puhastada spetsiaalsete plastiku puhastusvahenditega.

Tihendid
Vähemalt 1 kord aastas, soovitatavalt sügisel, tuleb määrida ka aknatihendeid tagamaks nende elastsuse säilimist. Määrimiseks võib kasutada ainult selleks ettenähtud vahendeid. Soovitatav on vaseliin või silikoonõli.

Sulused
Aknasuluste pikaajalise ja mugava kasutuse huvides määrige nende liikuvaid osi 1-2 korda aastas spetsiaalse määrdega. Suluste määrimise ja ka puhastamisega saavad hakkama kõik. Määrima peab ainult liikuvaid osasid ja kinnitusvastuseid. Kasutamiseks kõlbavad määrderasv või õli, mis ei sisalda happeid ega vaike.

 • Puhastamiseks kasutage ainult vahendeid, mis on pH-neutraalsed ja ei kahjusta suluste korrosioonikaitset.
 • Määrige kõiki liikuvaid osasid ja kinnitusvastuseid.
 • Määrimiseks kasutage ainult õli või määrdeaineid, mis ei sisalda happeid ega vaike.
 • Kontrollige kruvide kinnitust. Lahtised kruvid tuleb taas kinni keerata ning kahjustada saanud kruvi asendada uutega.
 • Kui aknahinged on ilma dekoratiivsete plastkateteta, kontrollige kindlasti ülemise hinge fikseerimis-kinnituspoldi olemasolu ja lukustumist.

Vee äravool
Aknalengi välisküljel olevad avad peavad olema puhtad, et vesi saaks vabalt ära voolata. Veeäravoolu avade puhastamiseks tuleb kõrvaldada tolm ja mustus aknaraami väliskülje ja tihendi vahelt tolmuimejaga. Ummistunud veeäravoolu avad saab puhtaks puu või plastikliistu abil.

Oluline teada!

Akent ei tohi puhastada

 • Teravaotsaliste tööriistadega (noad, metallpahtlilabidad, terasvill jms), mis kahjustavad akna pealispinda
 • Agressiivsete puhastusvahendite või lahustitega (nitrolahusti, küünelakieemaldaja jne), mis põhjustavad elementide pealispinnale jäädava kahjustuse.

NB! Kui aknal ilmnevad funktsionaalsed defektid, võivad need kujutada ohtu Teie turvalisusele! Palume Teil akent mitte kasutada, kinnitada see eelnevas asendis ja pöörduda Joveldi esindaja poole. Akendel või akna vahetus läheduses ei tohi kasutada tihendmaterjale või tihendeid, mis sisaldavad äädika-ja teisi happeid. Kontakt selliste tihendmaterjalidega või nende aurudega võib kahjustada. kinnitusosade välist pinda. Ehitus- ja remontööde ajal peavad akende ja uste kõik suluste detailid olema kaitstud tööde ajal tekkiva tolmu ja prügi eest.

 

Uksed

Alljärgnevad hooldustoimed tuleb sooritada minimaalselt 6 (kuue) kuu tagant kõigile ustele ning välisustele. Suure kasutus-sagedusega uksi tuleb hooldada tihedamini.

 • Kontrollige mehaaniliste komponentide: lukud, riivid, indikatsiooniandurid, sulgurseadmestik jne. toimimist ukse avamise ja sulgemisega. Puhastage vajadusel ka riivide vastusavad.
 • Kontrollige hingede seisukorda ja vajadusel õlitage need.
 • Puhastage ja õlitage lukk. Liigutage lukku ja riivi paar korda, et õli leviks korralikult.
 • Puhastage ja määrige võimaliku sulguri osad.
 • Pingutage linkide, hingede kinnituskruvid ja muu võimaliku varustuse kinnitused.
 • Kontrollige elektriliselt (sulgemisseadme või elektromagneti poolt) kinni hoitava ukse toimimist ja vajadusel reguleeri.

NB! Lukkude ja teiste suluste hooldusel jälgi nende tootjapoolseid juhendeid!

 

Vaata lisaks:

Joveld OÜ
 Aasuvälja, Väätsa, Türi vald 72 801 Järvamaa
 tel.faks : 38 92 382
 e-post: joveld@joveld.ee